Divoká prasata

Divoká prasata v katastru obci Soběšovice - Žermanice

Prase divoké se v naší honitbě řádově do roku 2006 prakticky nevyskytovalo.  V posledních deseti letech zaznamenáváme ojedinělý pohyb divokých prasat, ale rozhodně nemůžeme hovořit o přemnožení.  Průměrný roční odlov v naší honitbě činí do 5 ks.  Přesto nemůžeme současnou situaci s výskytem Afrického moru prasat podceňovat a na této stránce vám budeme poskytovat aktuální informace.


Výzva:

vzhledem k aktuální situaci s výskytem divokých prasat žádáme všechny občany ze Soběšovic a Žermanic o informace týkající se pohybu divočáků.  Pokud byste zahlédli někde divoké prase prosím o informaci formou SMS na 602 702 177 nebo emailem na mshraz@seznam.cz  

V informaci uveďte:
1.  čas výskytu
2. počet kusů
3. místo výskytu
4. jiné informace pokud je chcete uvést      


Aktulální mapa - Africký mor divokých prasat k 20.7. 2017

oranžová - zamořená oblast
světle žlutá - oblast intenzivniho odlovu

Aktuální informace můžete také nalézt na stránkách Státní veterinární správy:

https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/

Postup při nálezu uhynulého divokého prasete či při autonehodě zamořené oblasti na Zlínsku.  Stejný postup doporučujeme zachovat i v jiných oblastech, protože není jisté jakou formou a kam se bude nákaza šířit.

Nález uhynulého divokého prasete "civilní" osobou

  • v žádném případě se podezřelého, uhynulého nebo při autonehodě usmrceného divokého prasete (dále jen "kadáveru") nedotýkat, ani s ním jinak manipulovat
  • udržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m od uhynulého zvířete
  • oznámit (telefonicky/osobně) Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (dále jen "KVS") místo nálezu kadáveru (viz příloha č. 2 - krizové telefonní linky KVS) nebo kontaktovat Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen "HZS"), Policii ČR, Městskou policii (viz příloha č. 1 - nouzová telefonní čísla)

V případě nálezu uhynulé zvěře volejte nebo napište email/sms na:

Myslivecký hospodář

ing. Pavel Peřich
Tel: +420 602 702 177
Email: pavel@madt.cz

Předseda spolku

ing. Ivo Papala
Tel: +420 603 428 987
email: ivo.papala@seznam.cz