Oznámení sklizně

Oznámení sklizně

Na základě nařízení veterinární správe ze dne 13.7. 2017 jsou osoby obhospodařující hospodářskou půdu v oblasti s intenzivním odlovem dle článku 3:

Všem osobám obhospodařujícím hospodářskou půdu v oblasti s intenzivním odlovem se nařizuje

a) informovat minimálně 24 hodin předem uživatele honitby o místě a času zahájení sklizně zemědělských plodin,

b) provádět sklizeň zemědělských plodin postupem z vnějšího okraje směrem ke středu sklízené plochy.   

Sklizeň oznamujte na následující telefonní číslo pomoco sms nebo emailem:

Pavel Peřich,  602 702 177, email:  pavel@madt.cz